Kwaliteit certificaten

In 1993 heeft het Standard Institute in Turkijke Vestel Ticaret A.Ş. een ISO 9001 certificatie verleend; een kwaliteitsstandaard welke belangrijke concurrentievoordelen biedt voor bedrijven met export activiteiten. Met deze standaard heeft Vestel een aantal doelstellingen: 

 • het creëren van een gemeenschappelijke kwaliteitsnorm en milieubewustijzn en het creëren van werkprincipes die hiermee in lijn zijn. 

 • het geven ande een referentiedocuement van Veste's management en werksysteem aan de medewerkers, klaten en toeleveranciers.

 • het creëren van management systemen die bijdragen aan de ontwikkeling in lijn met de doestellingen van Vestel Group of Companies

Door het toepassen van een management system gebaseerd op ISO 9001 - dat alle processen met betrekking tot klantvraag-analyses, marktanalyses, markonderzoek, ontwerp, productie en after-sales dervice and dubprocessen stroomlijnt - werkt Vestel aan maximale klanttevredenheid. 

Vestel opereert in de globale markt en heeft haar werkstandaarden gecertificeerd en heeft steeds in toenemende mate gewerkt aan haar sterke positie in de wereld met haar medewerkers, klaten, dealers en toeleveranciers. 

Het ISO 14001 systeem en het ISO 9001 systeem zijn beiden gebaseerd op principes van vrijwilligheid en spelen een belangrijke rol in de overgang naar een Total Quality Management proces. Total quality management is een belangrijk element in het verbeteren van de kwaliteit van leven en Vestel is trots op de bedrage aan nationale economieën en de kwaliteit van leven van haar klanten. 

Vestel Ticaret A.Ş. heeft doelstellingen gebaseerd op de filosofie dat Vestel als doel heeft een wereldwijde speler te zijn in de sector voor consumentenelectronica. Vestel werkt voortduren aan zogenaamde environmental review activiteiten in alle operaties productielijnen. Vestel respecteert de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en de stakeholder welke indirect betrokken zijn bij de activteiten, producten en diensten van Vestel en wij beschermen de omgeving en natuur voor toekomstige generaties. 

Vestel's toewijding is gedocumenteerd en vastgelegd door middel van het ISO 14001 Environmental Management System Certificaat dat toegekend is door het Standard Institute in Turkije. In het kader van het omgevingsbeleid heeft Vestel zich gecommiteerd om continu verbeteringen door te voerren op het gebied van de omgeving, het voorkomen van vervuiling, en het naleven van gerelateerde wetgeving en bestuurlijk vastgelegde afspraken, en hierbij:  

 • het in acht nemen van omgevingsfactoren bij het evalueren van nieuwe produtgen, projecten en operaties. 

 • het verminderen van gevaarlijke meterialen tijdens het productontwerp, de produtiefasen en het zoeken naar minder vervuilende materialen in overeenstemming met de in acht genomen European Union Directives (RoHS, Reach, etc…) en lokale wetgeving.

 • het uitvoeren van studies met als doel het reduceren, hergebruiken en recyclen en herinzetten van afvalstoffen.

 • het helpen om te besparen met water, natuurlijke grondstoffen en het verhogen van de efficiëntie en het gebruiken van nieuwe technologieën.

 • het gebruiken van gerecycled materiaal voor verpakking indien toepasbaar.

 •  het organiseren van activiteiten voor het creëren van milieubewustzijn en het toewijzen van voldoende middelen voor dit doel.

Vestel werkt met haar milieubeleid aan een cultuur waar de kwaliteit van leven van de medewerkers en de klanten wordt beschermd. 


Naast ISO 9001 en ISO 14001 heeft Vestel het certificaat OHSAS 18001 (het Occupational Health and Safety Certificaat). Vestel is zich bewust van het feit dat een pro-actieve benadering ten aanzien van gezondheid en veiligheid zoals in het concept van totale kwaliteit essentieel is voor effectief management. Vestel hecht een sterk waarde aan het evauereln en managen van potentiële effecten van operationele risico's in het veld en op de werkvloer bij medewerkers, onderaannemers, bezoekers en ander personeel op het in het veld of de verkvloer. Het doel is bescherming tegen gevaarlijke of schadelijke situaties. Het doel is om te beschermen tegen gevaarlijke of schadelijke situaties die zich kunnen voordoen tijdens de activiteiten van Vestel om zo een veilige een gezondere omgeving te creëren. Gezondheid op het werk is een essentiële prioriteit en onmisbaar een onderdeel van het werk voor al onze medewerkers. In dit verband is het doel om ongevallagen en brandrisico's in door alle door Vestel uitegoerde operaties te voorkomen en te minimaliseren. Zo creëert Vestel een veilige omgeving bij alle faciliteiten van Vestel een daarmee een goed arbo-systeem van de hoogste standaarden en dit verhoogt de omzet. 

Vestel werkt aan verscheidene zaken:

 • het naleven en voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke aspraken en regels van de instituten waar Vestel als bedrijf als lid aan verbonden is. the institutions where the company is a member and ensures continuous improvement by reflecting new technologies and employee recommendations to the applications

 • het uitvoeren van gezondheids en risicoanalyses en het voorbereiden en toepassen van plannen om mogelijke gezonheidsrisico's en (bedrijfs) ongeluikken en ziekten te voorkomen. 

 • het werken aan het bewustzijn van het feit dat al het personeel - ongeacht het niveau - verantwoordelijke is voor OHS en het trainen van de medewerkers om continue de cultuur en het gedrag te verbeteren op het gebied van gezondheids- en veliigheidsrisico's. 

 • het elimineren of ten minste minimaliseren van onveilige omstandigheden of activiteiten op de werkplaatsen om zo arbeidsongevallen te verminderen of te voorkomen, het regelmatig (her)evalueren van werkomstandigheden en het organiseren van maatregelen in het geval van gesignaleerde problemen, het aanbieden van voldoende middelen om dergelijke maatregelen uit te voeren en het evalueren van het beleid in het licht van de veranderende omstandigheden en arbeidsprincipes. 

 • het invoeren van het principe dat een baan geschikt moet zijn voor de medewerkers zodat bedrijfsongevallen geminimaliseerd kunnen worden. 

Vestel verbetert vootruderen de brandveiligheid en werkgezondheid en veiligheid van haar facilitieten door effectieve communicatie, informatiedeling en toewijding aan het beleid.